#ΘαΤαΚαταφερουμε

Οδηγίες Προφύλαξης για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις / Διαδικασίες Απολύμανσης

Μέτρα προφύλαξης για τις επιχειρήσεις Τροφίμων

Σύντομη Περιγραφή

Καταγράφεται ποιες προληπτικές δράσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται, οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσωπικό, οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες και ο τρόπος της σωστής χρήσης γαντιών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

·

Μέτρα προφύλαξης για τους ιδιοκτήτες / διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών

Σύντομη Περιγραφή

Οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές των πιο πάνω επιχειρήσεων οφείλουν να παρέχουν μάσκες προστασίας και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός τωνυπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση μασκών προστασίας και γαντιών.

·​

Μέτρα προφύλαξης για τις επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί

Σύντομη Περιγραφή

Δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων, και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

·​

Οδηγίες προφύλαξης και μέτρα ατομικής προστασίας από λοίμωξη κορωνοϊού COVID-19

Σύντομη Περιγραφή

Καταγράφονται οι οδηγίες προφύλαξης και τα μέτρα ατομικής προστασίας στην κοινότητα, η υγιεινή των χεριών και η χρήση γαντιών και μάσκων.

Περισσότερα εδώ.

·​

Τρόφιμα και Κορωνοϊός SARS-CoV-2

Σύντομη Περιγραφή

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και οδηγίες προφύλαξης κατά την μετάβαση στις υπεραγορές, για παραγγελία τροφίμων μέσω κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) και άλλα μέτρα ατομικής προστασίας εντός της οικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

·​

Ενέργειες επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες εντοπίζονται επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους

Σύντομη Περιγραφή

Καταγράφονται οι ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να προβαίνουν οι επιχειρήσεις τροφίμων σε περιπτώσεις εντοπισμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

·​

Ενέργειες εάν εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή ιδιωτικό γραφείο και/ή στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύντομη Περιγραφή

Εάν σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή ιδιωτικό γραφείο και/ή στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο  δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επανα- λειτουργία τους.

Πρέπει να απομακρυνθεί όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκρι-μένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καραντίνα.

·​

Απολύμανση επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό

Σύντομη Περιγραφή

Καταγράφεται η διαδικασία απολύμανσης η οποία θα εφαρμόζεται με το πέρας κάθε εργάσιμης μέρας από τις επιχειρήσεις, όλων των χώρων, τους οποίους επισκέπτεται το κοινό για εξυπηρέτησή του.

Κατευθυντήριες γραμμές:
Καθαρισμός και απολύμανση Νο 1
Καθαρισμός και απολύμανση Νο 2