#ΘαΤαΚαταφερουμε

Εργαστηριακές Εξετάσεις για SARS–CoV-2

Σε ποιους εργαζόμενους είναι υποχρεωτική η εξέταση για τον κορωνοιό

Σύντομη Περιγραφή

Έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19:

(i) Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού),

(ii) οίκοι ευγηρίας, και

(iii) φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία:

Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες του μέτρου που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης 20.000 εργαζομένων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εθνική φρουρά:

Noείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις οφείλουν, να μεριμνήσουν όπως όλοι οι εργαζόμενοί τους, υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 και αναλάβουν το σχετικό κόστος για τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης, χωρίς την όποια μετακύλιση του κόστους στους εργαζομένους.

Περισσότερα στοιχεία εδώ.

·

Κατάλογος εργαστηρίων και σημείων δειγματοληψίας για το πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης 20,000 εργαζομένων

Σύντομη Περιγραφή

Καταγράφονται τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι τρόποι επικοινωνίας με τα εργαστήρια για διευθέτηση εξέτασης και οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιείται η δειγματοληψία.

Πληροφορίες και Έντυπα

H δειγματοληψία για το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για εργαστηριακή εξέταση 20,000 εργαζομένων γίνεται μόνο μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω των εργαστηρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την ευθύνη για τη διευθέτηση των ραντεβού και την οργάνωση των σημείων δειγματοληψίας έχει το εργαστήριο. Στην περίπτωση που οι πολίτες θεωρούν ότι συγκεκριμένο εργαστήριο, με το οποίο επικοινωνούν για διευθέτηση ραντεβού, δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, μπορούν να απευθύνονται σε άλλο από τον σχετικό κατάλογο.

Σημειώνεται επίσης ότι, προς αποφυγήν καθυστερήσεων, οι πολίτες που επιθυμούν να υποβληθούν στην εργαστηριακή εξέταση μπορούν να συμπληρώνουν το  σχετικό έντυπο και είτε να το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εργαστηρίων όπως αναγράφονται στον σχετικό πίνακα ή να το παραδίδουν στα σημεία δειγματοληψίας.

·​

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια της μελέτης 20,000 εργαστηριακών εξετάσεων σε εργαζόμενους

Σύντομη Περιγραφή

Καταγράφεται ποιός είναι ο στόχος της μελέτης, η κατανομή των εργαστηριακών εξετάσεων ανά Επαρχία και  το ενδεικτικό ποσοστό δειγματοληψίας ανά επαγγελματική ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Με βάση το Σχέδιο, το κράτος καταβάλλει ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων στο 60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €900 (αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων)

Παραπομπή ομάδων ασθενών-πολιτών σε Ιατρεία Δημόσιας Υγείας για εργαστηριακή εξέταση του νέου κορωνοϊού

Σύντομη Περιγραφή

Το Υπουργείο Υγείας για λόγους δημόσιας υγείας και με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, έχει προχωρήσει στο πλαίσιο της παρούσας φάσης στη διευθέτηση της δυνατότητας πραγματοποίησης της εργαστηριακής εξέτασης του νέου κορωνοϊού σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών και πολιτών, όπως αναγράφονται στον σχετικό σύνδεσμο.