#ΘαΤαΚαταφερουμε

Επιπλέον Μέτρα Οικονομικής Υφής

Στήριξη στον Τουρισμό

Σύντομη Περιγραφή

Πρόσθετες πιστώσεις για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες και Οργανωτές Ταξιδιών, καθώς και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Μαρτίου 2021.

·

Στήριξη στον Πολιτισμό

Σύντομη Περιγραφή

Για εγκεκριμένες δραστηριότητες στο πρόγραμμα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών που θα γίνουν μέχρι το α’ τρίμηνο του 2021, θα καταβληθεί τώρα η πρώτη δόση, ενώ για εγκεκριμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα ακυρωθούν, θα καλυφθούν τα έξοδα που ήδη έγιναν.

  • Στήριξη συλλογικών φορέων –ασχέτως της λειτουργίας- με τη συνέχιση της χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων τους προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους και να εξασφαλισθεί η συνέχειά τους για να μπορέσουν να προσφέρουν πολιτιστικά προγράμματα στο κοινό στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, ποσό € 1,045 εκατ. θα διατεθεί για τις τέσσερις Στέγες Γραμμάτων και Τεχνών σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, στις δυο Στέγες Χορού σε Λευκωσία και Λεμεσό και στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.
  • Στήριξη σε όσους έχουν προβεί σε δαπάνες που δεν είναι ανακτήσιμες προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην Κύπρο όσο και αλλού, οι οποίες δεν θα γίνουν (αεροπορικά εισιτήρια, αγορά υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη, έξοδα διοργάνωσης κ.ο.κ). Στη βάση αιτιολογημένων αιτήσεων θα αποφασιστεί το ενδεχόμενο συνδρομής με την καταβολή ενός ποσοστού των δαπανών.
  • Παρομοίως θα εξετασθούν και αιτήματα για ζημιές που έχουν προκύψει σε κινηματογραφικά γυρίσματα ή την προετοιμασία γυρισμάτων κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, τα οποία έχουν ανασταλεί και θα επιδιχθεί συνεισφορά σε κάποιο ύψος από το Υπουργείο. http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp10600a

·

Στήριξη στην Ναυτιλία

Σύντομη Περιγραφή

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) στηρίζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) αποφάσισε την παράταση στην πληρωμή του φόρου χωρητικότητας και του οφειλόμενου ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου, εώς τις 31 Μαΐου. https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/All/ED45CB47AEFB980FC22585380037D714

·

Στήριξη Αγροτών

Σύντομη Περιγραφή

Πλήρης αποζημίωση των αγροτών, πριν από το Πάσχα, για ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες τους κατά την προηγούμενη περίοδο, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Αν και οι αποζημιώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο αποζημιώσεων της τελευταίας 20ετίας όπως και τις αρχικές εκτιμήσεις, αποφασίστηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού. 6000 αιτητές με κόστος 11,200,000. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22408516, email: mantoniades@da.moa.gov.cy

Παραχώρηση δωρεάν ποσότητας νερού προς τους αγρότες ίσης με το 20% της ποσότητας που θα έχει καταναλωθεί την τετραμηνία Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και διευκόλυνση αποπληρωμής τιμολογίων νερού για την ίδια περίοδο.
Επωφελούνται χχχχ αγρότες.
Κόστος: €412,000
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22609400, email: director@wdd.moa.gov.cy

·

Σχέδιο στήριξης των επαγγελματιών αλιέων

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά όλους τους επαγγελματίες αλιείς της παράκτιας αλιείας (Κατηγορίες αδειών Α΄ και Β΄), καθώς και τους ιδιοκτήτες σκαφών που κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας για σκάφη πέραν των 12 μέτρων. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όσοι επαγγελματίες αλιείες κατέχουν άδεια αλιείας για το έτος 2020 και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, συνολικά, κατά τα έτη 2018 και 2019. Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €750.000, ενώ θα υποβληθεί αίτημα για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/B615576FA3187956C2258545001D06EB?OpenDocument

·

Αυτόματη ανανέωση παραμονής και εργασίας αλλοδαπών

Σύντομη Περιγραφή

Οι ανανεώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων για απασχόληση αλλοδαπών θα γίνουν αυτόματα με ισχύ ενός (1) έτους και οι σχετικές εγκρίσεις θα αποσταλούν στους εργοδότες. Επομένως, δεν χρειάζεται να υποβληθούν οποιεσδήποτε αιτήσεις. Νοείται ότι οι ανανεώσεις των εγκρίσεων θα αφορούν αλλοδαπούς που απασχολούνται ήδη στις επιχειρήσεις σε ετήσια βάση.

·

Επέκταση ισχύος για επαγγελματικές άδειες οδηγών

Σύντομη Περιγραφή

Ανακοινώθηκε η επέκταση ισχύος οποιουδήποτε πιστοποιητικού που λήγει μετά από τις 13/3/2020 και χρήζει ανανέωσης ώστε αυτό να λογίζεται ότι ισχύει μέχρι τηνομαλή λειτουργία των υπηρεσιών στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Τέτοια πιστοποιητικά είναι:

  • Πιστοποιητικά Καταλληλόλητας οχημάτων που επιθεωρούνται από τα κρατικά κέντρα ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων δηλαδή Φορτηγά, Λεωφορεία και άλλα βαρέα οχήματα,
  • Επαγγελματικές Άδειες Οδηγών, 

·

Έκτακτη οικονομική βοήθεια σε φιλοζωικές οργανώσεις

Σύντομη Περιγραφή

Επωφελούνται μέχρι και 30 φιλοζωικές οργανώσεις Κόστος: €50,000 Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.22805200, email: gioannou@vs.moa.gov.cy

·

Αντιμετώπιση προβλήματος έλλειψης εποχιακών εργατών στον αγροτικό τομέα – Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σύντομη Περιγραφή

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας αφενός τη συμβολή του αγροτικού τομέα στη διασφάλιση της ποιότητας και επάρκειας τροφίμων στον κύπριο καταναλωτή και αφετέρου τις δυσκολίες εξεύρεσης εποχιακού εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα, έχει προβεί στις πιο κάτω διευθετήσεις προς άμβλυνση του προβλήματος αυτού:

  • Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημέρωσε με ανακοίνωσή του στις 13 Απριλίου 2020, ότι οι άδειες διαμονής με σκοπό την εποχιακή εργασία, παρατείνονται για διάστημα τριών μηνών, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
  • Το Τμήμα Εργασίας δέχεται αιτήσεις για απασχόληση αιτητών πολιτικού ασύλου, μεταξύ άλλων και στον αγροτικό τομέα για μικρό χρονικό διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία του Τμήματος Εργασίας για πληροφορίες και για υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέ τηλεομοιότυπο. Έντυπα αιτήσεων και σχετική ενημέρωση παρέχεται επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/ .

 

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα, ενώ αυτή την περίοδο το Υπουργείο μελετά την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων, στη βάση και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

·

Έκτακτη χορηγία σε επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού

Σύντομη Περιγραφή

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (εφάπαξ ποσού), σύμφωνα με σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε επαγγελματίες σε τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας και καλλιτέχνες.

Η έκτακτη χορηγία ύψους €900 παραχωρείται σε μια προσπάθεια της Κυβέρνησης να ενισχύσει τον κόσμο του πολιτισμού και να μετριάσει τις συνέπειες της πανδημίας.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση σε ειδική πλατφόρμα (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10701) στον ιστότοπο του ΥΠΠΑΝ.

Στην εν λόγω πλατφόρμα δημοσιεύονται πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που καλύπτονται, καθώς και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους δικαιούχους αιτητές.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 14:00 της Παρασκευής, 15 Μαΐου 2020. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για απορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα είναι: 22809845, 22809831.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης