#ΘαΤαΚαταφερουμε

Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογιών

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει σήμερα η Κύπρος, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έχει προωθήσει και επεξεργάζεται σειρά τεχνολογικών προτάσεων με προτεινόμενες λύσεις και εργαλεία που αφορούν είτε στην άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας είτε στην υποστήριξη και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα που αφορούν το ευρύτερο φάσμα της καθημερινότητας και της εργασίας. 1) Υποστήριξη και διαχείριση των Πληροφοριών για αντιμετώπιση της Πανδημίας 2) Υποστήριξη των Μέτρων που αφορούν την διαχείριση των αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις Πολιτών 3) Υποστήριξη της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των Πολιτών για τις συναλλαγές τους με τη δημόσια υπηρεσία και υποστήριξη της απρόσκοπτης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων. 4) Ενίσχυση της ενημέρωσης/εξυπηρέτησης του Πολίτη για όλα τα θέματα που αφορούν τον Covid 19

·

Εργαλεία Υποστήριξης για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα

Σύντομη Περιγραφή

Η Πλατφόρμα COVID 19, δημιουργήθηκε από το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ, με σκοπό να συνεισφέρει στο δύσκολο έργο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και να αντικαταστήσει την αρχική έντυπη διαδικασία συλλογής των αναφορών. Συγκριμένα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφημένο σύστημα, διαχείρισης και συντονισμού των δραστηριοτήτων που αφορούν τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο για την άμεση σκιαγράφηση της εικόνας σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας στη Κύπρο.

Η τεχνολογική λύση στοχεύει στην διευκόλυνση της ιχνηλάτησης των μετακινήσεων των υπόπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού. Συγκεκριμένα, ο πολίτης έχει την επιλογή και δυνατότητα να αυτό-καταγράφει τις μετακινήσεις του, στη συσκευή του κινητού του τηλέφωνου, για περίοδο 14 ημερών μέσω εφαρμογής που θα εγκαταστήσει ο ίδιος.

Η προτεινόμενη λύση, σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη, καθώς τα γεωγραφικά δεδομένα που θα καταγράφονται θα παραμένουν στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Η κυριότητα και προσβασιμότητα των δεδομένων παραμένει αποκλειστικά στον χρήστη, ο οποίος έχει την επιλογή να διαθέσει τις πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ή τους επιδημιολόγους του κράτους, εφόσον παραστεί ανάγκη και κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης του.

·

 Θεσμοθέτηση τηλεδιασκέψεων

Σύντομη Περιγραφή

Με τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι τηλεδιασκέψεις αποτελούν νόμιμο μέσο λήψης αποφάσεων διοικητικών οργάνων, του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε ΔΣ οργανισμών να συνεχίσουν την ενάσκηση των καθηκόντων τους

·

Σύστημα Διαχείρησης για κατ' εξαίρεση μετακινήσεις

Σύντομη Περιγραφή

Η τεχνολογική λύση στοχεύει στην διαχείριση των αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών, η οποία επιτρέπεται μία φορά την ημέρα για μια από τις 8 κατηγορίες που ανακοινώθηκαν, μέσω συστήματος λήψης των αιτημάτων και ενημέρωσης για την σχετική έγκριση ή απόρριψη με την αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS).

Με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μέσω της υπηρεσίας γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 8998 για σκοπούς κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προώθησε την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος IVR (Interactive Voice Response), το οποίο διευκολύνει την εξασφάλιση κατ’ εξαίρεση άδειας μετακίνησης μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Για την καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων που λαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών για μετακινήσεις εργαζομένων σε εργοτάξια και την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης και παρακολούθησης, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

·

Ηλεκτρονική Διαεκπεραίωση Συναλλαγων με τη Δημόσια Υπηρεσία - Υποστήριξη της λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας

Σύντομη Περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση, τα οποία προωθούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταγράφηκαν οι ανάγκες και σχεδιάστηκαν τα ηλεκτρονικά εργαλεία και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων.

Με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών το Υφυπουργείο, μέσω του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής προώθησε τεχνολογικές λύσεις για την υποστήριξη της τηλε-εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων απομακρυσμένα, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των μηχανογραφικών συστημάτων.

·

Ενημέρωση/ Εξυπηρέτηση των Πολιτών

Σύντομη Περιγραφή

Με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που προωθούνται από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δημιούργησε την πλατφόρμα www.DigitalSolidarity.gov.cy, η οποία στοχεύει στην άμεση παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων προς τους πολίτες και επιχειρήσεις είτε δωρεάν είτε με χαμηλότερο κόστος, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης του COVID 19 στην Κύπρο.

Εμπνευσμένο από το παράδειγμα της Εσθονίας και άλλων χώρών που ακολούθησαν την διοργάνωση του Hack the Crisis Hackathon – Ο Υφυπουργός έθεσε υπό την αιγίδα του τον εν λόγω Ψηφιακό Hackathon που διοργάνωσαν οι Hack {cyprus} σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας RISE. Το Hack the Crisis Hackathon επίσης υποστηρίχθηκε από πολλούς τοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια του διαδικτυακού Hackathon, περισσότερα από 180 άτομα από 13 διαφορετικές χρονικές ζώνες (σχεδιαστές, προγραμματιστές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες) συμμετείχαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις για την τοπική κοινότητα σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουν διάφορες ανάγκες σε μια εποχή παγκόσμιας κρίσης. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε η ανάπτυξη 18 διαφορετικών έργων, σχετικών με την κρίση, και εφαρμογών για διευκόλυνση των πολιτών, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά και μακροπρόθεσμα.